Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2007. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az 1. sz. melléklet 207. sorszáma alatt található 3030 hrsz-ú ingatlanból, a 212. sorszám alatt található 3079/3 hrsz-ú ingatlanból, a 213. sorszám alatt található 3079/5. hrsz-ú ingatlanból, valamint a 214. sorszám alatt található 3079/6. sz. alatt található ingatlanból ezen rendelet mellékletét képező változási vázrajz és rajzi munkarész alapján kialakításra kerülő 3030/1 és 3030/6 hrsz-ú ingatlanokat forgalomképtelen vagyon körébe, a 3030/2 3030/3, 3030/4., 3030/5,. hrsz. alatti ingatlanokat forgalomképes vagyon körébe sorolja az alábbiak szerint:

Sorszám Helyrajzi szám Ingatlan címe Rendeltetése Tulajdoni hányad Ingatlan területe (m2) Forgalomképesség szempontjából besorolása
Forgalomképes=5
Forgalom-
képtelen=1
Korlátozottan forgalomképes= 3
213/1. 3030/1 Göd belterület 3030/1 Kivett közterület 1/1 6241 Forgalom-
képtelen= 1
213/2. 3030/2 Göd belterület 3030/2 Kivett beépítetlen terület 1/1 1129 Forgalomképes=5
213/3. 3030/3 Göd belterület 3030/3 Kivett beépítetlen terület 1/1 1076 Forgalomképes=5
213/4. 3030/4 Göd belterület 3030/4 Kivett beépítetlen terület 1/1 1662 Forgalomképes=5
213/5. 3030/5 Göd belterület 3030/5 Kivett beépítetlen terület 1/1 2009 Forgalomképes=5
213/6. 3030/6 Göd belterület 3030/61 Kivett közterület 1/1 6993 Forgalom-
képtelen=1

2. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére