Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (XII. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 19. § Záró rendelkezések fejezetének 5. pontja az alábbiakkal egészül ki:

5. Korlátozottan forgalomképes vagyon:

„A korlátozottan forgalomképes vagyon tárgyára haszonkölcsön szerződés köthető azzal, hogy a haszonkölcsönbe adott ingatlant a haszonkölcsönbe-vevő csak az önkormányzat által meghatározott célok elérésére használhatja.”

2. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az 1. sz. melléklet 375. sorszáma alatt bejegyzett 4869 hrsz. alatti, 2131 Göd, Rákóczi u. 142. számú Bölcsőde és udvar besorolású ingatlant a forgalomképtelen ingatlanok köréből a korlátozottan forgalomképes ingatlanok körébe sorolja át.

3. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére