Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. sz. melléklet

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel
2008. évi díjtétel
I. II. III.
Ft/m2/hó
1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló stb. 550.- 500.- 440.-
2. Mozgóbolt 365. 000.- Ft/év
3. Alkalmi árus (pattogatott kukorica, édesség árus, sorsjegy árusítás, fenyőfa, dísznövény, cserepes virág árusítás, stb.) 5. 500.- Ft/nap
4. Alkalmi szolgáltatás (kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés, cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.) 6. 600.- Ft/nap
5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés, Ft/m2/hó
valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 2.300.- 1.800.- 1.300.-
6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás 550.-- Ft/m2/hó
7. Kiállítás, vásár, sportrendezvény, belépődíjas rendezvény, film és TV felvétel egyéb esetenkénti megállapodás
8. Gépjármű tárolás
(csak akkor, ha közterületi leh etőség megengedi, hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen gépjárművek esetében)
3. 000.- Ft/hó
9. Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 3.000.- Ft/hó
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület
II. terület Pesti út és Duna közötti terület
III. terület Pesti úttól keletre eső terület

2. § A rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére