Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az állattartás helyi szabályozásáról szóló 23/1999. (XI. 3.) sz. rendeletének módosításáról

1. § A rendelet 9. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.

2. § A rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt mondat „jegyző” szava helyébe a „polgármester” szó kerül.

3. § A rendelet 15. §-ban foglalt mondat az (1) jelölést kapja. A § az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ezen rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

4. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére