Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Az helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, tekintettel az 1. § (6) bekezdés b) pontjára Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) A 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. sz. mellékletének 69. számú sora, mely az 1648/19 hrsz-ú ingatlant tartalmazza hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. sz. melléklete a következő tartalommal kiegészül 685 és 686 számú sorokkal:

sorszám hrsz ingatlan címe ingatlan megnevezés terület m2 tulajdoni hányad forgalom képesség megjegyzés
685. 1648/21 Móricz Zs. u. Kivett út 501 1/1 forgalomképtelen Osztásból létrejött átminősítés közterület, út
686. 1648/22 Móricz Zs. u. Beépítetlen terület 538 1/1 forgalomképes Osztásból létrejött átminősítés
Beépített területté

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére