Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2008. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. mellékletét az alábbiakkal egészíti ki:

belterület 8051/10 hrsz. alatti „Kivett út” megnevezésű, 579 m2 térmértékű, természetben Göd, belterület 8051/10 hrsz. alatti ingatlant a forgalomképtelen vagyon körébe sorolja be.

Göd, belterület 8051/11 hrsz. alatti „Kivett út” megnevezésű, 2375 m2 térmértékű, természetben Göd, belterület 8051/11 hrsz. alatti ingatlant a forgalomképtelen vagyon körébe sorolja be.

2. § Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba.

Polgármester Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2008 .év május hó 29 napján

Jegyző

  Vissza az oldal tetejére