Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az állattartás helyi szabályozásáról szóló 23/1999. (XI. 3.) sz. rendeletének módosításáról

1. § A rendelet 3. § 3.1 pontja - prémes állatok kezdetű sora hatályát veszíti és helyébe az alábbi kerül:

„préme, irhája, gereznája, bőre miatt tartott állatok.”

2. § A rendelet 3. § 3.1 pontja a következő szövegű bekezdéssel egészül ki:

„Minden más, kifejezetten tenyésztett állatok”

3. § A rendelet 5. §-ának szövege hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés lép:

„A - B övezet: csak kedvtelésből tartott állatok.

C - D övezet: csak kedvtelésből tartott állatok.

E övezet: Kedvtelésből tartott állatok, valamint a közegészségügyi és állategészségügyi előírásoknak megfelelő saját szükségletre, legfeljebb 20 db kis és/vagy 2 db közepes haszonállatot lehet tartani. A 3. § 1. pontja szerinti „egyéb más kifejezetten tenyésztett állat” és a saját szükségleten felül értékesítésre tartott minden más haszonállat csak a szomszédok és a Környezetvédelmi Bizottság hozzájárulásával tartható. Nagy haszonállat és a „préme, irhája, gereznája, bőre miatt tartott állatok” ezen övezetben nem tarthatók.

F - G övezet: Kedvtelésből tartott állatok, valamint a közegészségügyi és állategészségügyi előírásoknak megfelelő saját szükségletre, vagy értékesítésre legfeljebb 15 db nagy, 10 db közepes, 50 db kis állat, 50 db haszonállat, illetve 50 db egyéb más kifejezetten tenyésztés céljára tartott állat tartható, amennyiben az állatok tartásáról más jogszabályok meghatározott módon gondoskodnak.

Az E és F - G jelű övezetekben egyébként hozzájáruláshoz kötött, valamint az e mennyiség feletti állatok, továbbá mennyiségtől függetlenül a „préme, irhája, gereznája, bőre miatt tartott állatok” és a nagy haszonállatok csak a szomszédok hozzájárulásával és a Környezetvédelmi Bizottság engedélyével tarthatók. Az engedélyhez az illetékes ÁNTSZ és a területi főállatorvos véleménye szükséges.”

4. § A rendelet 9. § 10. bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„- Az ebtulajdonos (állattartó) ingatlana területén ebét, (tenyésztés esetén ebét, macskát) köteles oly módon tartani, hogy szomszédai és környezete nyugalmát ne zavarja.”

5. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére