Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2008. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

a vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Az helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, tekintettel az 1. § (6) bekezdés b) pontjára Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.

1. § A 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

Hrsz Ingatlan címe Ingatlan megnevezése Terület m2 Tulajdoni hányad Forgalom képesség megjegyzés
8051/10 Kivett közút 579 1/1 Forgalomképtelen Tulajdonba vétel
8051/11 Kivett közút 2375 1/1 forgalomképtelen Tulajdonba vétel

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére