Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi LXIII. tv. 1. § (6) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése által biztosított jogával élve az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A közterületek használatáról szóló módosított 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet 2. §-a a következő szövegű (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet alkalmazásában mozgóboltnak minősül az a kereskedelmi, szolgáltató tevékenység, amelyet közterületen, közelebbről nem meghatározható változó helyen, mozgásból meg-megállva közvetett vagy közvetlen anyagi előnyök érdekében folytatnak.

Az egyéb kereskedelmi és szolgáltató helyek és üzletek szerkezetüktől, illetve stabil, vagy elmozdítható kivitelüktől függetlenül nem tartoznak mozgóbolt kategóriába.”

2. § E rendelet 2008. január 1. napján, visszamenőlegesen lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetéskor folyamatban lévő, illetve már elbírált ügyekben akkor kell alkalmazni, ha az a kérelmezőre nézve nem okoz hátrányt.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére