Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendelete módosításáról

1. § A rendelet 4-7. §-ainak számozása 3-6. §-okra módosul, egyúttal a rendelet új 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Településellátó Szervezetet - mint kibocsátót - az általa fenntartott illetve üzemeltetett

- Jácint utcai temetőben

- Nemeskéri úti temetőben valamint

- Pázmány Péter utcai temetőben

- Gárdonyi Géza utcai temetőben

felhasznált vízmennyiség után”

2. § Ez a rendelet 2008. január 1-től visszamenőleg lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére