Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a 16/1999. (IV. 20.) sz. az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségi Göd-felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi természetvédelmi területekről szóló rendelet módosításáról

1. § A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„3. § 1) A Göd-felsői Kékperjés Láprét helyi jelentőségű természetvédelmi terület”

„4) helyrajzi számai: külterület 05/1-12, 05/17-29, 05/31”

2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére