Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a 43/2006. (XII. 14.) sz., a talajterhelési díjról szóló rendelet módosításáról

1. § A rendelet 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére