Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2008. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) rendelet módosításáról

1. § A rendelet 20. § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére