Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) rendelet módosításáról

1. § A rendelet 11. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére