Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2008. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról szóló 37/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet (a továbbiakban Ér.) a helyi telekadóról szóló 33/2005. (XII. 2.) sz. rendelete (a továbbiakban: Tr.) és a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 34/2005. (XII. 2.) sz. rendelete (a továbbiakban: Ir.) módosításáról

1. § Az Ér. 3. §-a az alábbi (2) és (8) bekezdésekkel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (2)-(6) bekezdések számozása (3)-(7) bekezdésekre, míg a (7) bekezdés számozása (9) bekezdésre módosul:

„(2) Mentesek a lakáshoz és üdülő épülethez tartozó alábbi kiegészítő helyiségek:

a) tüzelőtér

b) tüzelő- és salaktároló

c) szárító

d) szerszámkamra

e) szín

f) jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás

g) jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas pince feltéve, hogy azt nem

gépjármű tárolására használják”

„(8) E § alkalmazásában kiegészítő helyiségnek az a helyiség minősül, amely emberi tartózkodásra nem szolgál, de a lakás, üdülő rendeltetésszerű használatához szükséges.”

2. § Az Ér. 5. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

Az adó mértéke magánszemélyek, valamint vállalkozók nem üzleti célt szolgáló építménye esetében:

c) nem lakás céljára szolgáló építmény után:

- 0-250 m2-ig 200 Ft/m2

- 251-1000 m2-ig 50.000 Ft és a 250 m2 feletti részre vonatkozóan 500 Ft/m2

- 1000 m2 felett 425.000 Ft és az 1000 m2 feletti részre vonatkozóan 1169 Ft/m2

3. § Az Ér. 5. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az adó mértéke:

a) I. körzetben

üzem, raktár, műhely, iroda, szálloda és áruház 1169 Ft/m2

egyéb szolgáltatást nyújtó építmény és panzió 500 Ft/m2

egyéb nem lakás céljára használt építmény és kereskedelmi célt szolgáló építmény, vendéglátó-ipari egység 300 Ft/m2

4. § Az Ér. 5. § (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az adó mértéke:

b) II. körzetben

áruház 1169 Ft/m2

üzem, raktár, műhely,s szálloda, panzió és iroda 500 Ft/m2

egyéb nem lakás céljára használt építmény 300 Ft/m2

egyéb szolgáltatást nyújtó építmény 200 Ft/m2

kereskedelmi célt szolgáló építmény 200 Ft/m2

vendéglátó-ipari egység 300 Ft/m2

5. § Az Ér. 5. § (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az adó mértéke:

c) III. körzetben

- áruház 1169 Ft/m2

- üzem, raktár, műhely, iroda, szálloda és panzió 500 Ft/m2

- vendéglátó-ipari egység 300 Ft/m2

- kereskedelmi célt szolgáló építmény 200 Ft/m2

- egyéb szolgáltatást nyújtó építmény 200 Ft/m2

- egyéb nem lakás céljára használt épület 200 Ft/m2

6. § Az Ér. 5. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A vállalkozók üzleti célt szolgáló lakás-, üdülő-, épület és épületrésze után az adó mértéke az 5. § (3) bekezdésében megjelölt valamennyi körzetben az alábbiak szerint alakul évente:

a) lakás után: 500.-Ft /m2

b) üdülő után 500 Ft/m2

7. § A Tr. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

Az adó mértéke vállalkozók üzleti célt szolgáló telke esetében:

„A beépítetlen belterületi földrészlet valamint a lakás, üdülő és a nem lakás céljára szolgáló építmények rendeltetésszerű használatához szükséges földrészleten felüli rész után a telekadó mértéke évente:

- I. körzetben 200 Ft /m2

- II. körzetben 80 Ft/m2

8. § Az Ir. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„Az adó mértéke megkezdett vendégéjszakák száma után. 380 Ft/fő ”

9. § E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére