Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

1. sz. melléklet:

Sorszám Helyrajzi szám Ingatlan címe Rendeltetése Ingatlan területe (m2) Tulajdoni hányad Forgalomképesség szempont-
jából besorolása Forgalomképes=5
Forgalom-
képtelen=1
Korlátozottan forgalomképes=3
„700. 037/80 Göd, külterület 037/80 Gyep (legelő)
Szántó
2482 1/1 1”

2. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére