Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzata megalkotja a városi területek használatáról szóló rendeletét.

2. § A rendelet 2. § (1) d) pontja hatályon kívül helyeződik.

3. § A rendelet 2. § (1) t) pontja hatályon kívül helyeződik.

4. § A rendelet 3. § (1) b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) a közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszer árusítás engedélyezéséhez az illetékes Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálattól, illetve a zöldség- gyümölcs közterületen történő árusítása esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságától.

5. § A rendelet 4. § (2) g) pontja hatályon kívül helyeződik.

6. § Az 5. § (2) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(2) A közterület-használat engedélyezéséről egy évnél hosszabb időtartamú engedély esetében a Városfejlesztési Bizottság, rövidebb időtartamú engedély esetében a Polgármester átruházott hatáskörben dönt. A 2. § a), b), f) 1) pontjában megjelölt közterület-használati módok ügyében is a Városfejlesztési Bizottság dönt.”

7. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel
2009. évi díjtétel
2010. évi díjtétel tervezet
I. II. III. I. II.
III.
Ft/m2/hó Ft/m2/hó
1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 610.- 550.- 480,. 670.- 600.-
2. Mozgóbolt 401.500.- Ft/év 500 Ft/m2/hó
3. Alkalmi árus
(pattogatott kukorica, édesség árus, sorsjegy árusítás, fenyőfa, dísznövény, cserepes virág árusítás, stb.)
6.050.- Ft/nap 6.650.- Ft/nap
4. Alkalmi szolgáltatás
(kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés,
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.)
7.260.- Ft/nap 7.980.- Ft/nap
5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, Ft/m2/hó Ft/m2/hó
berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 2.530.- 1.980.- 1.430.- 2.780.- 2.170.- 1.570.-
6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás 610.- Ft/m2/hó 670.- Ft/m2/hó
7. Vendéglátó-ipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra 800.- Ft/m2/hó
8. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvény,
film és TV felvétel, mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvény
esetenkénti megállapodás esetenkénti megállapodás
9. Gépjármű tárolás
(csak akkor, ha közterületi lehetőség, megengedi hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében)
5.500 Ft/hó
20.000.- Ft/hó
Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 3.000 Ft/hó 3.300.- Ft/hó
10. Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 3.300 Ft/hó 3.630.- Ft/hó
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület
II. terület Pesti út és Duna közötti terület
III. terület Pesti úttól keletre eső terület

8. § A rendelet 2010. január 1-én lép hatályba

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére