Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 32/2009. (X. 22.) sz. Ök rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében, a 15. § (3) bekezdésében, valamint az Országos Területrendezési és Építészeti Követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban OTÉK) 42. § (10)-(11) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 32/2009. (X. 22.) sz. Ök rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (7) bekezdése szövege hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A parkolóhely megváltást kérő személy szabványos személygépkocsi parkolóhelyenként 38.500.- Ft-ot fizeti 12 havi parkolóhely-megváltási díjként. A Pesti úthoz közvetlenül csatlakozó ingatlanok okán szükséges parkolóhelyek éves megváltási díja 55.000.- Ft 12 hónapi időtartamra. A parkolóhely megváltása a 12 hónap elteltével megújítandó. A díj a parkolóhely megváltási időszak megkezdését megelőzően esedékes.”

(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdésének harmadik mondatában az „évente” szó hatályát veszti és helyébe a „12 havonta” kifejezés lép.

2. § Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére