Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki, illetve az alábbiak szerint módosul:

1. sz. melléklet:

Sorszám Helyrajzi szám Ingatlan címe Rendeltetése Ingatlan területe (m2) Tulajdoni hányad Forgalom-
képesség szempontjából besorolása Forgalomképes=5
Forgalom-
képtelen=1
Korlátozottan forgalomképes=3
018/22 Göd külterület 018/22 Kivett szennyvíztisztító 3210 m2 6/8 Forgalomképes=5
Törölve
018/53 Göd külterület 018/53 Kivett kerékpárút 490 m2 1/1 Forgalom-
képtelen= 1
018/54 Göd külterület 018/54 Szennyvíztisztító 1917 m2 1/1 Forgalom-
képes =5
6801/67 2131 Göd, Huzella T. u. 9. Beépítetlen terület 1000 m2 1/1 Forgalomképes= 5

2. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére