Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki, illetve az alábbiak szerint módosul:

Sorszám Helyrajzi szám Ingatlan címe Rendeltetése Ingatlan területe (m2) Tulajdoni hányad Fogalom-
képesség szempont-
jából besorolása
Fogalomképes=5
Fogalom-
képtelen=1
Korlátozottan forgalomképes=3
018/54 Göd, külterület 018/54 Szennyvíz-
tisztító
1917 m2 1/1 Forgalomképes=5
törölve
018/56 Göd, külterület 018/56 Kivett szennyvíz-
tisztító
1282 m2 1/1 Forgalom-
képtelen=1
018/57 Göd, külterület 018/57 Kivett szennyvíz-
tisztító
635 m2 1/1 Forgalomképes=5

2. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére