Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki

„722 019 Göd külterület Kivett út 1960 m2 1/1 Forgalom-képtelen=1”

2. § A rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére