Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

hrsz ingatlan megnevezés terület m2 tulajdoni hányad forgalom képesség
„3867/2
Kivett, beépítetlen terület 190
1/1
Forgalomképes
5”

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére