Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök rendelet 2. § (1) pontja a következő u) ponttal egészül ki:

t) (*24)

u) Mozgóbolt üzemeltetésére”

2. § A rendelet 2. § (2) pontja a következőkkel egészül ki:

„A mozgóboltra kiadott engedély Göd város közigazgatási területére szól. A díjtételt éves időtartamra kell meghatározni. Nincs jelentősége annak, hogy az árusítóhely hány négyzetméter, illetőleg a közterület igénybevétele hány esetben történik.”

3. § A rendelet 1. sz. melléklet 2. pontjában a mozgóbolt díjtétele a következők szerint változik: 2.) Mozgóbolt 300.000 Ft/év

4. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére