Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

hrsz ingatlan megnevezés terület m2 tulajdoni hányad forgalom képesség
„398 Kivett, beépítetlen terület 202 1/1 Forgalomképes 5”

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére