Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § (1) A rendelet 11. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(1) Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűzgyújtás és égetés Göd Város teljes közigazgatási területén csak pénteken engedélyezett!”

(2) 11. § (3), (4), (5) bekezdése eltörlésre kerül.

(3) A rendelet 14. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(1) Aki a helyi rendelet levegő védelmére vonatkozó szabályait megszegi, 30. 000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. Ismételt környezetszennyezés esetén a bírság újból kiszabható.”

2. § A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére