Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról szóló 33/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § (1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére