Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III. 23.) önkormányzati rendelete

a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak tandíj és térítési díj fizetéséről szóló 16/2009. (IV. 24.) sz. Ök. rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés b) pontjában, a 117. § (4) bekezdésében és a 124. § (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzata intézményfenntartói minőségében a következő rendeletet alkotja:

1-2. § * 

3. § E rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére