Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (III. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § * 

2. § Ezen rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 5/2011. (II. 24.) sz. Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére