Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § * 

2. § A rendelet módosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2011. év április hó 28. napján

Jegyző


  Vissza az oldal tetejére