Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendeletének módosításáról

1-2. § * 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére