Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet, valamint Göd város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1-2. § * 

3. § A Képviselő-testület a hatályon kívül helyezett rendelkezések helyébe lépő szabályokról külön rendeletben rendelkezik.

4. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére