Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

Göd Város csatornaépítés V. üteme kapcsán adott kompenzációról szóló 38/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelete módosításáról

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal a R. 2. § (3) bekezdésében „az Igazgatási” kifejezés helyébe „a Hatósági” kifejezés kerül.

Jegyző Polgármester

  Vissza az oldal tetejére