Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Az eredendően közlekedési és közösségi célú közterületek védelme, egyéb célú hasznosításuknak a közérdek érdekében való egészségügyi, településkép és forgalomszabályozási szempontú keretek közé szorítása érdekében az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a 248/2008. (X. 29.) Korm. sz. rendeletben biztosított szabályozási lehetőségekre Göd Város Önkormányzata a következő rendeletet alkotja.

1. § (1)-(3) * 

(4) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

1. számú melléklet a 32/2011. (X. 27.) Ök. rendelethez

1. számú melléklet a 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelethez

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel 2012.
I. II. III.
1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs, tároló, stb. 820.-Ft/m2/hó 730.-Ft/m2/ hó 640.-Ft/m2/hó
2. Mozgóbolt (tevékenység gyakorisága szerint) Havi egyszeri Heti egyszeri Hetente többször
50.000.-Ft/év 150.000.-Ft/év 300.000.-Ft/év
3. Alkalmi árus (pattogatott kukorica, édesség, sorsjegy, fenyőfa, dísznövény, virág árusítás, stb.) 8.000.-Ft/nap
4. Alkalmi szolgáltatás (kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.)
9.700.-Ft/nap
5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla önálló hirdetőtábla, oszlop, berendezés,
valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat
3.350.- Ft/m2/hó 2.650.- Ft/m2/hó 1.870.- Ft/m2/hó
6. Építési munkával kapcsolatos anyag, eszköz stb. tárolás
720.- Ft/m²/hó
7. Vendéglátó-ipari előkert céljára, 24 órán túl üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra
1000.- Ft/m2/hó
8. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvény, film és TV felvétel, mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvény
esetenkénti megállapodás
9. Gépjármű tárolás (csak akkor, ha közterületi lehetőség, megengedi hatósági jelzéssel nem rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében)
24.000.- Ft/hó
10. Nem közút céljára szolgáló közterületre nyitott garázs 4.400.- Ft/hó
Megjegyzés: I. terület Pesti út menti terület
II. terület Pesti út és Duna közötti terület
III. terület Pesti úttól keletre eső terület

Kihirdetési záradék:

E rendeletet 2011. október 27-én kihirdetem:

dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére