Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól szóló 6/2000. (II. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § * 

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére