Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 16/2010. (V. 27.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § * 

2. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére