Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § (1)-(3) * 

(4) * 

3-7. § * 

8. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2013. január 1-én lép hatályba.

(2) A Tdr. e rendelet 2. §-ával megállapított 2. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdései e rendelet kihirdetésének napját követő napon lépnek hatályba.

9. § * 

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére