Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő változtatási, telealakítási és építési tilalom megállapításáról

1. § Göd Város Önkormányzata az alábbi ingatlan tekintetében változtatási tilalmat rendel el.

Helyrajzi szám Cél megjelölése, amelyre az önkormányzat fel kívánja használni a területet
4655/2 kivett vendéglő, udvar
(tulajdonos: BERJOE FITNESS Kft.)
útfejlesztés, körforgalom építése

2. § Göd Város Önkormányzata az alábbi ingatlan tekintetében telekalakítási és építési tilalmat rendel el.

Helyrajzi szám Cél megjelölése, amelyre az önkormányzat fel kívánja használni a területet
4655/2 kivett vendéglő, udvar útfejlesztés, körforgalom építése

3. § E rendelet kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 18. napján 11 órakor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére
//