Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 9.) önkormányzati rendelete

a településszerkezeti tervben szereplő és a 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendeletben rögzített kiemelt beruházás megvalósítása érdekében történő változtatási tilalom megállapításáról

1. § Göd Város Önkormányzata az alábbi ingatlan tekintetében változtatási tilalmat rendel el.

Helyrajzi szám Cél megjelölése, amelyre az önkormányzat fel kívánja használni a területet
4655/2 kivett, vendéglő, udvar
BERJOE FITNESS Kft.
útfejlesztés, körforgalom építése

2. § E rendelet kihirdetésének napján 16 órakor lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. január 9. napján 10.00 órakor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző