Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló 4/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről szóló 4/2015. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1-2. § * 

3. § E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. január 26. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére