Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletében található 2769/3 hrsz.-ú, Jegenye elnevezésű, erdő művelési ágú ingatlan területe 1124 négyzetméterrel csökken, melynek eredményeképpen az ingatlan területe 1 hektár 7424 négyzetméterre változik.

(2) * 

2. § E rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. március 24. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére