Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 19/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § * 

2. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év december hónap 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére