Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló 38/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló 38/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló 38/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbi szöveggel lép hatályba:

5. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez

Göd város iskolai, óvodai egészségügyi és fogorvosi körzeteinek jegyzéke

Iskolai, óvodai egészségügyi ellátás körzetei:

1. házi gyermekorvosi körzet: Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Kastély Óvoda gyermekei, Kincsem Óvoda gyermekei, Kuckó Óvoda gyermekei, Csiga-Biga Óvoda gyermekei, Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói

2. házi gyermekorvosi körzet: Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Karácsony Sándor Waldorf Óvoda gyermekei

3. házi gyermekorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói, Ugri-Bugri Óvoda gyermekei

Iskolai, óvodai fogászati ellátás körzetei:

1. vegyes fogorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1-4. osztályos tanulói, Kastély Óvoda gyermekei

2. vegyes fogorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5-8. osztályos tanulói, Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói

3. vegyes fogorvosi körzet: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-4. osztályos tanulói, Kincsem Óvoda gyermekei

4. vegyes fogorvosi körzet: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5-8. osztályos tanulói, Karácsony Sándor Waldorf Óvoda gyermekei, Kuckó Óvoda gyermekei, Csiga-Biga Óvoda gyermekei, Ugri-Bugri Óvoda gyermekei”

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. év december hónap 21. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére