Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § * 

2. § Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. február hó 1. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére