Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati fenntartásban működő konyhák által nyújtott étkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében foglaltak, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Göd Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az óvodákban, valamint az általános iskolákban nyújtott étkezési szolgáltatásokra.

2. § A térítési díjakat a Képviselő-testület a nyersanyag normák alapján állapítja meg, az árváltozásokat figyelembe véve.

3. § *  A Németh László Általános Iskola, valamint a Huzella Tivadar Általános Iskola konyhái, valamint az óvodák, és a Szivárvány Bölcsőde által, nyújtott gyermek és felnőtt étkeztetés nyersanyagnormái és térítési díjai:

Megnevezés Nyersanyagnorma Ft/nap Bruttó térítési díj Ft/nap
Óvodai gyermekétkeztetés
(napi 3x-i étkezés)
320 405
Óvodai vendég ebéd 185 550
Óvodai vendég 3x-i étkezés 320 720
Napközis gyermekétkeztetés
(napi 3x-i étkezés)
403 510
Bölcsődei étkezés (napi 4x-i étkezés) 315 400
Menza (ebéd) 210 265
Vendég étkezés (az Önkormányzat közintézményeiben dolgozók részére) 276 670
Vendég étkezés (külsős felnőtt ebéd) 276 770
Vendég étkezés 3x-i étkezés 467 910
Iskolai vendég ebéd (tábor) 210 595
Iskolai vendég napközi (tábor) 403 835

4. § A szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormái és térítési díjai a 3. §-ban foglalt menza és napközis gyermekétkeztetés normái szerint kerülnek megállapításra.

5. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. április 1. napjától kell alkalmazni.

(2) * 

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. április 12. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére