Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

1-2. § * 

3. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. április 1-től kell alkalmazni.

Markó József Dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2018. április 12. napján kihirdetésre került.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére