Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 6. § a) pontjának 1. alpontja helyére az alábbi szöveg lép:

„1. 0-100m2-ig 290 Ft/m2”

2. § Az R 6. § b) pontjának helyére az alábbi szöveg lép:

b) azon lakás, valamint üdülő után, amelyben az adózó adóév első napján lakóhellyel rendelkezik, az adó mértéke az a) pontban foglaltak alapján állapítandó meg, azzal az eltéréssel, hogy az a) pont 1. alpontja esetében az adó mértéke 0 Ft/m2.”

3. § (1) Ezen rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.

(2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének rendelkezései nem lépnek hatályba.

Markó József dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év szeptember hó 27. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére