Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 34/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló 34/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.”

2. § Az R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.”

3. § Ezen rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év november hó 27. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére