Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § a) pontjának helyére az alábbi szöveg lép:

a) lakás után

1. 0-100 m2-ig 290 Ft/m2

2. 101-150 m2-ig 29.000 Ft- és a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2

3. 150 m2 felett 50.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2

2. § Az R. 6. § b) pontjának helyére az alábbi szöveg lép:

b) azon lakás, valamint üdülő után, amelyben az adózó adóév első napján tartózkodási hellyel, ennek hiányában lakóhellyel rendelkezik az adó mértéke:

1. 0-100 m2-ig 0 Ft/m2

2. 101-150 m2-ig a 100 m2 feletti részre vonatkozóan 430 Ft/m2

3. 150 m2 felett 21.500 Ft és a 150 m2 feletti részre vonatkozóan 720 Ft/m2

3. § (1) Ezen rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.

(2) Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének, valamint a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének rendelkezései nem lépnek hatályba.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. év november hó 27. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére