Göd Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület által a veszélyhelyzetben megalkotott 8/2020. (III. 24.) önkormányzati rendelet megerősítéséről

Göd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (2) bekezdésére figyelemmel - az alábbiakat rendeli el:

1. § Göd Város Önkormányzatának Polgármestere Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2020. március 23-i ülésén elfogadott, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi építményadó és telekadó befizetése határidőinek módosításáról szóló 8/2020. (III. 24.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megerősíti és hatályában fenntartja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év április hó 17. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére