Göd Város Önkormányzata Polgármesterének 46/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján (a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolt hatáskörében) Göd Város Polgármestere, az építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1-2. § * 

3. § (1) * 

(2) * 

4. § * 

5-7. § * 

8. § * 

9. § (1) Ezen rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.

(2) * 

Balogh Csaba dr. Szinay József
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év november hó 30. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

1. melléklet a 46/2020. (XI. 30.) Ök. rendelethez * 

1. függelék a 46/2020.(XI. 30.) Ök. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//